CCTV By Court Order)(न्यायालयीन आदेशान्वये कॅमेरे)

CCTV By Court Order (न्यायालयीन आदेशान्वये कॅमेरे) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये कॅमेरे. राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये कॅमेरे. उद्देश:- पोलीस कोठडीतील मृत्यु रोखण्यासाठी. पोलीस स्टेशन मधील CCTV Camera संबंधाने पोलीस स्टेशन प्रभारी यांची जबाबदारी. 1) पोलीस स्टेशन मधील CCTV Camera system पूर्ण वेळ सुरू राहील … Read more