Charge Sheet

दोषारोप पत्र चालु घडामोळी दोषारोप पत्र बाबत दोषारोप पत्र म्हणजे काय ? गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च.. दोषारोप पत्र हे ‘सार्वजनिक दस्तऐवज’ आहेत काय? दोषारोप पत्र (आरोपपत्रे) ‘सार्वजनिक दस्तऐवज’ नाहीत, त्यामुळे वेबसाइटवर टाकण्याचा (Publish) करण्याचा आदेश देता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालय. सीबीआय आणि ईडी सारख्या पोलिस आणि तपास … Read more