Examination of Witnesses in Crimes of Injury. (दुखापतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी.)

दुखा:पतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office दुखा:पत साक्षीदार आणि त्यांची तपासणी. दुखा:पतीच्या गुन्ह्यत मुख्यत्वे कोण कोण साक्षीदार असतात? Who are the main witnesses in the crime of injury? गुन्ह्यतील साक्षीदार:- घतांनास्थळावरील प्रत्यक्षदर्शी. घटणेच्या पार्श्वभूमी बाबत माहिती असणारे फिर्‍यादी, आरोपी, पिडीत ला जाणणारे लोक. घटणे बाबत आरोपींनी माहिती सांगून ज्यांचे समक्ष … Read more