संगनकीय गुन्हे करण्याच्या आरोपींच्या कार्यपध्दती (Modus Operandi)

संगनकीय गुन्हे करण्याच्या आरोपींच्या कार्यपध्दती (Modus Operandi) चालू घडामोडी संगनकीय गुन्हे संकीर्ण संगनकीय गुन्हे करण्याच्या आरोपींच्या कार्यपध्दती (Modus Operandi) भारतातील सायबर गुन्ह्यांची काही सामान्य कार्यपद्धती येथे आपले अवलोकणार्थ देत आहोत:- भारतातील सायबर गुन्ह्याचे अनेक प्रकार आहेत, आणि गुन्हेगार अनेकदा त्यांचे सामान्य जनतेस लुटण्याचे मनसुबे पार पाडण्यासाठी विविध आधुनिक तंत्रांचा तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. (सदरची माहीती … Read more