Traffic Police वाहतुक शाखा

वाहतुक शाखा (Traffic Police) चालू घडामोडी वाहतुक शाखा (Traffic Police) वाहतुक पोलीस अंमलदार (Traffic Police) ची तरतुद.. पोलीस स्टेशन मधील कर्मचारी मधुन एकाची, वाहतुक अंमलदार म्हणुन  ठाणेदार, आपल्या विवेक बुद्धीनुसार नेमणुक करतो. वाहतुक पोलीस अंमलदार (Traffic Police) ची कामे.. वाहतूक पोलीस रस्ते आणि महामार्गावरील वाहतुकीचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी जबाबदार आहेत. रस्ता सुरक्षा सुनिश्चित करणे … Read more