Raid and investigation of narcotics and psychotropic substance, NDPS ACT offences. (अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थच्या गुन्ह्याची रेड व तपास.)

अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थच्या गुन्ह्याची रेड व तपास. (Raid and investigation of narcotics and psychotropic substance, NDPS ACT offences.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण एन.डी.पी.एस. कायदा मराठीत… (NDPS ACT in Marathi) NDPS ACT चे गुन्ह्याची रेड व तपास कसा करावा? (How to raid and investigate crime under NDPS ACT?) NDPS चे गुन्ह्या बाबत मिळालेल्या … Read more