Regarding taking measures to increase the conviction rate in criminal cases (फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत.)

फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. (Regarding taking measures to increase the conviction rate in criminal cases) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना बाबत. फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत.               फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे करिता … Read more