spot panchanama (घटनास्थळ पंचनामा)

घटनास्थळ पंचनामा (spot panchanama) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. घटनास्थळ पंचनामा (spot panchanama) घटनास्थळ पंचनामा म्हणजे काय? घटनास्थळावर भेट दिल्यावर / केलेल्या तपासाबाबत तयार करावयाचे टिपण (दस्तऐवज) म्हणजे घटनास्थळाचा पंचनामा. Points To Remember (पंचनामा करताना लक्षात घ्यायचे मुद्दे.) पंचनामा करताना तपासी अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवण्यायोग्य महत्त्वाचे मुद्दे.. शक्यतो घटनास्थळाचे भागातील दोन इसम … Read more