Missing Person and Unidentified Dead Bodies (हरवलेल्या व्यक्ती आणि अनोळखी मृत व्यक्ती)

हरवलेल्या व्यक्ती आणि अनोळखी मृत इसम (Missing Persons and Unidentified Dead Bodies) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण Missing Persons तसेच 363 IPC मधील (हरवलेल्या व्यक्ती) Previous Next Unidentified Dead Bodies (अनोळखी मृत व्यक्ती) Previous Next Policelifeline.in या वेबसाइट वर हरविलेल्या व्यक्ति आणि अनोळखी मृत इसम बाबत ची शोध पत्रिका/ माहिती प्रसारित करताना … Read more

spot panchanama (घटनास्थळ पंचनामा)

घटनास्थळ पंचनामा (spot panchanama) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण घटनास्थळ पंचनामा (spot panchanama) घटनास्थळ पंचनामा म्हणजे काय? घटनास्थळावर भेट दिल्यावर / केलेल्या तपासाबाबत तयार करावयाचे टिपण (दस्तऐवज) म्हणजे घटनास्थळाचा पंचनामा. Points To Remember (पंचनामा करताना लक्षात घ्यायचे मुद्दे.) पंचनामा करताना तपासी अधिकाऱ्यांनी लक्षात ठेवण्यायोग्य महत्त्वाचे मुद्दे.. शक्यतो घटनास्थळाचे भागातील दोन इसम पंच म्हणून सोबत घ्यावेत. … Read more