Tourism (पर्याटण)

पर्याटण (Tourism) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण पोलीस विभागाकडुन पोलीसांना पुरविल्या गेलेल्या सुविधा…. शिर्डी देवस्थान.. शिर्डी देवस्थान हे महाराष्ट्र राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यात स्थित एक पवित्र तिर्थक्षेत्र आहे. हे प्रसिद्ध अध्यात्मिक संत साईबाबा यांचे समाधीस्थळ आहे. संत साईबाबांचे मुख्य मंदिर एका सुंदर पांढऱ्या संगमरवरी संरचनेत साई बाबांच्या समाधीवर बांधलेले आहे. मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर भक्तांच्या सोयीसाठी … Read more