Spot Panchnama of the offense of injury (दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा)

दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? How to write a crime scene panchnama in offence of bodily injury? दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? तपासी अंमलदार ने त्वरीत घटनास्थळावर भेट द्यावी.) (घटनास्थळावर उशीरा भेट दिल्यास महत्वाचे पुरावे नष्ट होवु शकतात.) घटनास्थळावर पंचनामा … Read more