GR – फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी, प्रत्येक न्यायालयात पैरवी अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत.

शासन निर्णय Click On Link Below GR – फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी, प्रत्येक न्यायालयात पैरवी अधिकारी नियुक्त करण्याबाबत. (Click Here) Top

Government Resolution

शासकीय निर्णय (Government Resolution) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण              आपल्या अभ्यासा करीता आम्ही या विषयावरील इंटरनेट वर इतरत्र उपलब्ध असलेली PDF ची Link आपले अवलोकनार्थ उपलब्ध करुन देत आहोत.  या PDF चा Policelifeline या वेबसाईटशी कुठलाही संबंध नसुण ती या वेबसाईटच्या मालकीची सुध्दा नाही, तसेच त्यातील सर्व मतांशी Policelifeline … Read more