शासकीय निर्णय (Government Resolution)

Disclaimer / अस्वीकरण

             आपल्या अभ्यासा करीता आम्ही या विषयावरील इंटरनेट वर इतरत्र उपलब्ध असलेली PDF ची Link आपले अवलोकनार्थ उपलब्ध करुन देत आहोत.  या PDF चा Policelifeline या वेबसाईटशी कुठलाही संबंध नसुण ती या वेबसाईटच्या मालकीची सुध्दा नाही, तसेच त्यातील सर्व मतांशी Policelifeline सहमत असेलच असे नाही.

          आपन Link वर क्लिक केल्यास आपन या वेबसाईट च्या कार्यक्षेत्राबेहेर जानार याची नोंद घ्यावी.

Leave a Comment