Nirbhay Puraskar Maharashtra Govt. (“निर्भय” पुरस्कार महाराष्ट्र शासन)

“निर्भय” पुरस्कार महाराष्ट्र शासन (Nirbhay Puraskar Maharashtra Govt.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण GR : महिलांच्या अत्याचाराच्या विरुध्द कामगिरी करणा-या नागरीकांना “निर्भय” पुरस्कार देण्याबाबत. दिनांक 12/05/2015 “निर्भय” पुरस्कार बाबत.              महिलांवर अत्याचार झाल्यानंतर आरोपी विरूद्ध गुन्हा नोंदवून आरोपीस कायदेशिर कडक शिक्षा करणे जितके महत्वाचे आहे तितकेच या प्रकारचे अत्याचार होवू … Read more

Government Resolution

शासकीय निर्णय (Government Resolution) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण              आपल्या अभ्यासा करीता आम्ही या विषयावरील इंटरनेट वर इतरत्र उपलब्ध असलेली PDF ची Link आपले अवलोकनार्थ उपलब्ध करुन देत आहोत.  या PDF चा Policelifeline या वेबसाईटशी कुठलाही संबंध नसुण ती या वेबसाईटच्या मालकीची सुध्दा नाही, तसेच त्यातील सर्व मतांशी Policelifeline … Read more