रजा / सुट्टी / Leave

  • या रजा वर्षाला 12 या प्रमानात मिळतात.
  • या रजे करीता या नमुण्यात अर्ज करावा.
  • ही रजा खालील कारणास्तव मंजुर होऊ शकते. प्रयत्न करून बघा.
  • या रजा वर्षाला 12 या प्रमानात मिळतात.
  • या रजे करीता या नमुण्यात अर्ज करावा.
  • ही रजा खालील कारणास्तव मंजुर होऊ शकते. प्रयत्न करून बघा.