Crimes Committed by use of E-mail

ईमेल चा वापर करुन केलेल्या गुन्ह्याचा तपास चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण ईमेल चा वापर करुन केलेल्या गुन्ह्याचा तपास ई मेल्सचा वापर करुन कुठले गुन्हे केले जातात.. ई मेल्स द्वारे केलेले गुन्हे:- अश्लिल, घाणेरडे, धमकीचे, अपमानकारक, अभद्र, बदनामीकारक ई मेल्स प्रसारीत करणे. व्यवसाईक ईमेल धारकाचे ईमेल हॅक करुन त्यांना व्यवसायात मोठा नुकसान घडविणे. ई मेल्सचा … Read more