Duty Master ड्युटी हजेरी मास्टर

ड्युटी हजेरी मास्टर चालू घडामोडी ड्युटी हजेरी मास्टर ड्युटी हजेरी मास्टर ची तरतुद.. हा कर्मचारी पोलीस कॉन्स्टेबल (PC), नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल (NPC), पोलीस हवालदार (HC), सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक (ASI) यापैकी कोणत्याही दर्चाजा अंमलदार असतो. ड्युटी हजेरी मास्टर यांची कामे.. ड्युटी हजेरी मास्टर यांची कामे..  पोलीस ठाण्यातील व पोलीस ठाणे हद्दीतील जी ठिकाणे ड्युटी कामी प्रभारी … Read more