First Information Report

फिर्याद (F.I.R.- First Information Report.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण स्टेशन डायरी अंमलदार ने तक्रार कशी नोंदवावी (FIR Registration) (पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा….) फिर्याद चे महत्व FIR म्हणजे काय ? FIR म्हणजे काय ? (What is FIR?) सर्वसाधारण लोकांच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे कुठल्याही गुन्ह्याची दिलेली तक्रार म्हणजे FIR होय. FIR म्हणजे First Information Report, — … Read more