First Information Report

फिर्याद चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण स्टेशन डायरी अंमलदार ने तक्रार कशी नोंदवावी (FIR Registration) (पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा….) फिर्याद चे महत्व FIR म्हणजे काय ? FIR म्हणजे First Information Report, — प्रथम खबर अहवाल. CrPC चे कलम 2(ड) नुसार फिर्याद Complaint म्हणजे ज्या वेळेस एखादी व्यक्ती तोंडी अगर लेखी मॅजिष्ट्रेटकडे तक्रार करते की, एखाद्या … Read more