Frequently Asked Questions by Government Employees and Answers from General Administration Department. (शासकीय कर्मचारी कडून नेहमीचे विचारले जाणारे प्रश्न व सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्याची दिली गेलेली उत्तरे.)

शासकीय कर्मचारी कडून नेहमीचे विचारले जाणारे प्रश्न व विविध विभागाकडून त्याची दिली गेलेली उत्तरे. (Frequently Asked Questions by Government Employees and Answers from Various Department.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण प्रश्न आपले / उत्तर शासनाचे ….. आपल्या शासकीय सेवे दरम्यान पडणार्‍या प्रश्नांची उत्तरे सामान्य प्रशासन विभागाकडून… राज्य शासकीय कर्मचारींना पडणारे खालील विषयावरील, नेहमीच्या प्रश्नांची उत्तरे … Read more