Preventive Action (प्रतिबंधात्मक कार्यवाही)

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (Preventive Action) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण Preventive Action प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ‘चॅप्टर केसेस’ CRPC – चॅप्टर क्रमांक 8 – कलम 106 ते 124. प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीचे केसेस ना चॅप्टर केसेस सुद्धा म्हणतात, चॅप्टर केसेस म्हणजे काय? CRPC मध्ये एकूण 484 कलमे दिलेली आहेत. CRPC मधील कलमांची विभागणी 37 प्रकरणांमध्ये (‘चॅप्टर’मध्ये) केलेली … Read more