Traveling Allowance Daily Allowance(प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता)

Traveling Allowance (प्रवास भत्ता) / Daily Allowance (दैनिक भत्ता) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण GR : Traveling Allowance (प्रवास भत्ता) / Daily Allowance (दैनिक भत्ता) Date-03.03.2010 Traveling Allowance (प्रवास भत्ता) शासन निर्णय दि.03.03.2010 नुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता लागू करण्यात आलेला आहे. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय कामासाठी दौरे करावे लागतात. या दौऱ्यांसाठी शासन निर्णय … Read more