GR : Date 17/10/2023, Advances to state government gazetted officials for purchase of motor cars (राज्य शासकीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम शासन निर्णय दिनांक : 17/10/2023)

शासन निर्णय Click On Link Below राज्य शासकीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूर करणेबाबत शासन निर्णय : दिनांक : 17/10/2023. (शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.) दिनांक : 17/10/2023 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार, राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम देण्याच्या अटी व शर्ती… कार अग्रिम मिळण्याच्या अटी व शर्ती… Terms and … Read more