GR : महाराष्ट्र राज्य शासकीय मृत कर्मचारींना DCPS/NPS ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागु करणे बाबत. शासन निर्णय दिनाक 31/03/2023

महाराष्ट्र राज्या शासकीय मृत कर्मचारींना DCPS/NPS एवजी जुनी पेंऩ्शन योजना लागू चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतनप्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान … Read more

GR – महाराष्ट्र राज्य सेवा(वैद्यकीय देखभाल) नियम-1961

शासन निर्णय Click On Link Below GR – महाराष्ट्र राज्य सेवा(वैद्यकीय देखभाल) नियम-1961 Top

GR : MPKAY (पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविणे बाबत) 28/07/2006

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY (पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविणे बाबत) 28/07/2006 Top

GR : MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.) 02/12/2005

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.) GR Date 02/12/2005 Top

GR : Mahatma Gandhi Tantamukt Gaon Mohim (महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यामध्ये राबविण्याबाबत..)

शासन निर्णय Click On Link Below GR : महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यामध्ये राबविण्याबाबत.. Top