GR : MPKAY ( वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रयोजनार्थ  अवलंबीत्व  ठरविण्यासाठी उत्पन्नावरील मर्यादा ठरविण्याबाबत..शासकीय कर्मचारीचे आई-वडील व अविवाहीत बहिनी संदर्भात..) शासन निर्णय.. 11/11/2011

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY ( वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रयोजनार्थ  अवलंबीत्व  ठरविण्यासाठी उत्पन्नावरील मर्यादा ठरविण्याबाबत..शासकीय कर्मचारीचे आई-वडील व अविवाहीत बहिनी संदर्भात..) शासन निर्णय.. 11/11/2011 Top

GR : MPKAY ( महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेतील 27 आकस्मीक व 5 गंभीर आजाराची यादी बाबत शासन निर्णय ) 19/03/2005

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY ( महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेतील 27 आकस्मीक व 5 गंभीर आजाराची यादी बाबत शासन निर्णय ) 19/03/2005 Top

GR : MPKAY (पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविणे बाबत) 28/07/2006

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY (पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविणे बाबत) 28/07/2006 Top

GR : MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.) 02/12/2005

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.) GR Date 02/12/2005 Top

MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.)

MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.) चालू घडामोडी MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.) चा लाभ कसा घ्यावा…महत्वाच्या बाबी… महाराष्ट्र पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार केल्या जाणाऱ्या आजाराची यादी… महाराष्ट्र पोलीस कुटूंब आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार केल्या जाणाऱ्या आजाराची यादी…(पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा….) रुग्णालया कडुन पुरविल्या जानाऱ्या सोई सुविधा.. रुग्णालया कडुन पुरविल्या जानाऱ्या सोई सुविधा.. महाराष्ट्र पोलीस कुटूंब … Read more