Documents required for Medical Bill Reimbursement वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक, करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयाचे कागदपत्र.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक (Medical Bill Reimbursement) करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयाचे कागदपत्र. चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक (Medical Bill Reimbursement) करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयाचे कागदपत्र. रुग्णालयातून प्राप्त करायचे कागदपत्र जेव्हा आपन उपचार करुन रुग्णालयातून बाहेर पडतो तेव्हा आपल्या मनात घरी जायचा विचार प्रबल असतो. रोगी बरा झालेला असतो आणी सर्व जन डिस्चार्ज कधी … Read more

GR – महाराष्ट्र राज्य सेवा(वैद्यकीय देखभाल) नियम-1961

शासन निर्णय Click On Link Below GR – महाराष्ट्र राज्य सेवा(वैद्यकीय देखभाल) नियम-1961 Top

Medical Bill Reimbursement वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक, (Medical Bill Reimbursement) चालू घडामोडी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक,  (Medical Bill  Reimbursement) ची कागदपत्रे. (बघण्याकरीता येथे क्लिक करा..) वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक (Medical Bill Reimbursement) करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयचे कागदपत्र. (बघण्याकरीता येथे क्लिक करा..) वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाच्या कागदपत्रांची तपासणी व सर्वसाधारण तृट्या. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक बाबत..  शासकीय कर्मचारी यांनी वैद्यकीय खर्चाच्या अनुज्ञेय असणाऱ्या प्रतिपूर्तीच्या … Read more