FIR Writing By Police (स्टेशन डायरी अंमलदार ने तक्रार कशी नोंदवावी?)

स्टेशन डायरी अंमलदार ने तक्रार कशी नोंदवावी? (FIR Registration) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण FIR Registration Points (तक्रार नोंदवून घेणे.) सर्वसाधारणपने तक्रार कशी नोंदवून घ्यावी ? सर्वसाधारणपने तक्रार कशी नोंदवावी? (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.) How to register a complaint in general? दुखापतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी नोंदवून घ्यावी ? दुखापतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी लिहावी ? How … Read more

First Information Report

फिर्याद (F.I.R.- First Information Report.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण स्टेशन डायरी अंमलदार ने तक्रार कशी नोंदवावी (FIR Registration) (पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा….) फिर्याद चे महत्व FIR म्हणजे काय ? FIR म्हणजे काय ? (What is FIR?) सर्वसाधारण लोकांच्या शब्दात सांगायचे म्हणजे कुठल्याही गुन्ह्याची दिलेली तक्रार म्हणजे FIR होय. FIR म्हणजे First Information Report, — … Read more