अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? चालु घडामोळी अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास मार्गदर्शन अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(एल) प्रमाणे ज्या अपराधाबद्दल आणि ज्या प्रकरणात वॉरंटाशिवाय अटक करण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार नाही, तो अपराध, अदखलपात्र अपराध, बिनदखली अपराध, बिनदखली प्रकरण (Non-cognizable offence) असतो. CrPC कलम 155(1) प्रमाणे सर्वप्रथम संबंधित ठाने अंमलदारने राज्या शासन … Read more