Investigation Officer तपासी अधिकारी I/O

तपासी अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपासी अधिकारी संकीर्ण पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य तपास खर्च तपास मार्गदर्शन केस डायरी (Case Diary) फिर्याद बयान पंच व पंचनमा सर्व पंचनामे आरोपी अटक किंवा आरोपी जमानत Photographic Evidence आरोपी वैद्यकीय तपासनी व वैद्यकीय नमुने आरोपी अंगुली मुद्रा ( Finger Prints ) आरोपी पोलीस कोठडी ( P.C.R. ) … Read more

अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? चालु घडामोळी अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास मार्गदर्शन अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(एल) प्रमाणे ज्या अपराधाबद्दल आणि ज्या प्रकरणात वॉरंटाशिवाय अटक करण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार नाही, तो अपराध, अदखलपात्र अपराध, बिनदखली अपराध, बिनदखली प्रकरण (Non-cognizable offence) असतो. CrPC कलम 155(1) प्रमाणे सर्वप्रथम संबंधित ठाने अंमलदारने राज्या शासन … Read more

दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? चालु घडामोळी दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(क) नुसार पोलीस पहिल्या अनुसूचीप्रमाणे अगर त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कायद्याचे आधारे वारंटाशिवाय अटक करू शकेल तो अपराध म्हणजे दखलपात्र अपराध होय.  CrPC कलम 156(1) नुसार कोणत्याही पोलीस ठाणे अंमलदारास त्याचे … Read more