Case Diary (केस डायरी)

केस डायरी (Case Diary) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण केस डायरी संदर्भात महत्वाची माहिती… केस डायरी लिहिताना घ्यायची काळजी…. केस डायरी केस डायरी ही आपल्या जिल्हयातील प्रचलित विशीस्ट नमूना असेल त्या प्रकारच्या नमुन्यात लिहावी. केस डायरी चा कालावधी हा विशिस्ट तारखेस 00.00 वा ते त्याच दिवसाच्या 24.00 वा. पावेतो असतो. रात्री 24.00 … Read more

Investigation Stages तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे..

तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. चालू घडामोडी तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. केस डायरी :- पोलीस मॅनुअल क्र.- भाग 3, नियम 225(2) प्रमाने झालेल्या तपासाप्रमाणे लिहीलेल्या केस डायऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याना, … Read more

Investigation Officer तपासी अधिकारी I/O

तपासी अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपासी अधिकारी संकीर्ण पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य तपास खर्च तपास मार्गदर्शन केस डायरी (Case Diary) फिर्याद बयान पंच व पंचनमा सर्व पंचनामे आरोपी अटक किंवा आरोपी जमानत Photographic Evidence आरोपी वैद्यकीय तपासनी व वैद्यकीय नमुने आरोपी अंगुली मुद्रा ( Finger Prints ) आरोपी पोलीस कोठडी ( P.C.R. ) … Read more

अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? चालु घडामोळी अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास मार्गदर्शन अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(एल) प्रमाणे ज्या अपराधाबद्दल आणि ज्या प्रकरणात वॉरंटाशिवाय अटक करण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार नाही, तो अपराध, अदखलपात्र अपराध, बिनदखली अपराध, बिनदखली प्रकरण (Non-cognizable offence) असतो. CrPC कलम 155(1) प्रमाणे सर्वप्रथम संबंधित ठाने अंमलदारने राज्या शासन … Read more

दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? चालु घडामोळी दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(क) नुसार पोलीस पहिल्या अनुसूचीप्रमाणे अगर त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कायद्याचे आधारे वारंटाशिवाय अटक करू शकेल तो अपराध म्हणजे दखलपात्र अपराध होय.  CrPC कलम 156(1) नुसार कोणत्याही पोलीस ठाणे अंमलदारास त्याचे … Read more