Staff in police station (पोलीस स्टेशन मधील अधीकारी व कर्मचारी)

पोलीस स्टेशन मधील अधीकारी व कर्मचारी चालू घडामोडी पोलीस स्टेशन अधीकारी Police Inspector (पोलीस निरीक्षक) महाराष्ट्र पोलिसातील पोलिस निरीक्षक हा पोलिस खात्यात महत्त्वाच्या पदावर असणारा अधिकारी असतो. महाराष्ट्रात, एक पोलिस निरीक्षक पोलिस अधिकार्‍यांच्या पथकाचे पर्यवेक्षण आणि नेतृत्व करण्यासाठी, प्रकरणांचा तपास, कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि नागरिकांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जबाबदार असतो. महाराष्ट्र पोलिसांमधील … Read more

Thanedar

ठाणेदार चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस स्टेशन संकीर्ण पोलीस ठाणे अंमलदार [P.S.O.] (ठाणेदार) विषयी महीती ठाणेदार या पदाची तरतुद.. CrPC चे कलम 2(ओ) नुसार, ठाणेदार याचा अर्थ नेहमीचा पोलीस ठाण्यात नेमलेला अंमलदार. पण तो कुठल्याही कारणान्वये आपले कर्तव्य करण्यात असमर्थ असला तर तेथे हजर असलेला लगतखालच्या दर्जाचा इतर पोलीस अधिकारी त्याचे काम पाहील. ( … Read more