CRPC, Section 108, Preventive Action, (प्रक्षोभक साहित्य प्रसृत करणाऱ्या इसमा कडून चांगल्या वर्तना करिता जामीन)

CRPC, कलम 108, प्रक्षोभक साहित्य प्रसृत करणाऱ्या इसमावर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण CRPC, कलम 108, प्रक्षोभक साहित्य प्रसृत करणाऱ्या इसमा कडून चांगल्या वर्तना करिता जामीन.(Preventive Action) CRPC 1973, कलम 108 या कलमाचा उद्देश काय? CRPC 1973, कलम 108 :- प्रक्षोभक साहित्य प्रसृत करणाऱ्या व्यक्तीकडून चांगल्या वर्तनाचा जामीन घेवून प्रतिबंधात्मक … Read more

CRPC section 111, Show Cause Notice to non-applicant, कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी, CRPC कलम 111, अन्वये सामनेवाला करिता काढायची कारणे दाखवा नोटीस.

CRPC कलम 111, प्रमाणे कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी, सामनेवाला करिता काढायची करणे दाखवा नोटीस. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी, CRPC 111, अन्वये सामनेवाले करिता काढायची करणे दाखवा नोटीस. CRPC 1973, कलम 111 प्रमाणे कार्यकारी दंडाधिकारीनी समनेवाला करिता काढायची करणे दाखवा नोटीस. CRPC 1973, कलम 111 :-  पोलीसांनी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही चा … Read more

CRPC 107 Preventive Action प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

CRPC कलम 107 अन्वये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही. (Preventive Action) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण पोलीसांनी, CRPC 107 Preventive Action, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दरम्यान करायची कार्यवाही. CRPC 107 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरु करण्यासाठी कोन अर्ज/अहवाल देऊ शकतो? कोणतीही सर्वसामान्य इसमाने केलेल्या अर्जावरून, किंव्हा पोलीसांनी सादर केलेल्या अहवालावरून / इस्तगाशा वरून कार्यकारी दंडाधिकारी CRPC 1973, कलम 107 … Read more

Preventive Action (प्रतिबंधात्मक कार्यवाही)

प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (Preventive Action) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण Preventive Action प्रतिबंधात्मक कार्यवाही ‘चॅप्टर केसेस’ CRPC – चॅप्टर क्रमांक 8 – कलम 106 ते 124. प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीचे केसेस ना चॅप्टर केसेस सुद्धा म्हणतात, चॅप्टर केसेस म्हणजे काय? CRPC मध्ये एकूण 484 कलमे दिलेली आहेत. CRPC मधील कलमांची विभागणी 37 प्रकरणांमध्ये (‘चॅप्टर’मध्ये) केलेली … Read more